ДЗЕРЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З № 186

від 28.11.2014

Щодо організації навчання осіб

у загальноосвітніх навчальних закладах

міста Дзержинська, які проживають

в місцях проведення АТО

в Донецькій області

Беручи до уваги надзвичайні події, що відбуваються у місцях проведення антитерористичних операцій в Донецькій області, на виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/9-535 від 14.10.2014 року «Щодо організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м.Севастополь та у місцях проведення антитерористичних операцій в Донецькій і Луганській областях», наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 04.11.2014 року № 390 «Щодо організації навчання осіб у загальноосвітніх навчальних закладах, які проживають в місцях проведення АТО в Донецькій області», з метою подальшого навчання учнів та отримання випускниками документів державного зразка про відповідний рівень освіти

Н а к а з у ю:

1.Головному спеціалісту міськво Тинкован Н.О.:

1.1. Провести роботу з керівниками навчальних закладів міста щодо надання ґрунтовних роз’яснень батькам учнів 9-х, 11-х класів, що проживають у місцях антитерористичних операцій в Донецькій області, щодо здійснення кроків, які дозволять їх дітям навесні 2015 року пройти необхідні процедури та отримати документи про освіту державного зразка, використовуючи наведений алгоритм (Додаток 1).

1.2.Сприяти адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів, батькам випускників у вирішенні питання щодо зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів для проходження державної підсумкової атестації у 2015 році, відповідно до нормативної бази, яка визначає порядок зарахування.

1.3.Створити необхідні умови згідно з чинним законодавством для учнів, які проживають на зазначених територіях і бажають отримати документи державного зразка про певний рівень освіти за всіма формами навчання(денна, дистанційна, екстернатна, індивідуальна, групова).

1.4.Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації станом на 01.01.2015 року та 01.03.2015 року щодо кількості учнів, які отримують освіту екстерном за формою минулих років, передбаченою «Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 року № 431.

1.5. Скорегувати базу даних випускників 2015 року з урахуванням тих осіб, які проживають у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

Термін: до 01.03.2015

1.6. Видати накази відділу освіти:

- “Про організацію навчання у формі екстернату, проведення державної атестації екстернів і видачу документів про загальну середню освіту в загальноосвітніх навчальних закладах міста в 2014-2015 навчальному році”

Термін: до 01.03.2015

- “ Про підсумки організації навчання у формі екстернату, проведення державної атестації екстернів і видачу документів про загальну середню освіту в загальноосвітніх навчальних закладах міста в 2014-2015 навч.році”

Термін: червень 2015

2. Відповідальність за організацію навчання, замовлення та видачу документів державного зразка покласти керівників загальноосвітніх навчальних закладів, до яких зараховуються екстерни.

3. Керівникам навчальних закладів міста:

3.1. За умови наявності претендентів на отримання освіти у формі екстернату довести до їх відома перелік документів, які дають можливість отримати освіту, згідно з Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 19.05.2008 № 431(зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 03.06.2008 за № 498/15189)

Термін: до 01.03.2015

3.2. Скласти списки бажаючих навчатися у формі екстернату та отримати документи державного зразка про відповідний рівень освіти у тому числі з урахуванням осіб, які проживають у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

Термін: до 25.12.2014,

до 23.02.2015

3.3. Інформувати міський відділ освіти щодо кількості учнів, які отримують освіту екстерном, за формою (Додаток 2).

Термін: до 25.12.2014,

до 23.02.2015

3.4. Надати клопотання на ім’я начальника міського відділу освіти щодо організації навчання у формі екстернату з метою погодження.

Термін: до 27.02.2015

3.5. Надати до відділу освіти:

-​графік проведення річного оцінювання ( п.3.2 Положення) з метою погодження;

Термін: до 10.03.2015

- індивідуальний план, затверджений директором ( п.3.4 Положення) та графік проведення консультацій з навчальних предметів ( п.3.4 Положення)

Термін: не пізніше 2 –х тижнів

після подання екстерном

відповідних документів

3.6. Провести навчання випускників у формі екстернату.

Термін: з 01.03.2014

до моменту проведення ДПА

3.7. Надати до відділу освіти:

- протокол річного оцінювання з предметів інваріативної частини навчального плану (п.3.5 Положення та 7.8. Положення про ДПА),

Термін: квітень-

травень 2015

- рішення педради та наказ по школі ( п.4.2) про допуск до ДПА,

Термін: квітень-

травень 2015

- протокол проведення річного оцінювання та атестації ( п.7.12 Положення про ДПА).

Термін: квітень-

травень 2015

3.8. Провести державну підсумкову атестацію екстернів.

Термін: квітень-

травень 2015

3.9. Видати документи про освіту відповідного рівня та надати до відділу освіти протокол проведення ДПА.

Термін: квітень

- червень 2015

4. Наказ розмістити на офіційному веб-сайті міського відділу освіти (http: //dzosvita.at.ua),шкільних сайтах.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста міськво Тинкован Н.О.

Заступник начальника міського відділу освіти Н.Д.Бойко

Виконавець: Надіслано:

Тинкован Н.О. НВЗ-16

4-36-01 до справи-1

Додаток 1

до наказу міськво

від 28.11.2014 № 186

Алгоритм роботи навчальних закладів

щодо організації подальшого навчання у формі екстернату та отримання документів державного зразка про відповідний рівень освіти випускниками навчальних закладів, які проживають у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій області

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний
1 Довести до відома керівників навчальних закладів інформацію про можливість навчання у формі екстернату та отримання документів державного зразка про відповідний рівень освіти випускниками, які проживають у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій області до 10.12.2014 Тинкован Н.О.
2 З метою всебічного оприлюднення інформації про можливість навчання у формі екстернату та отримання документів державного зразка про відповідний рівень освіти випускниками, які проживають у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій області, звернутися до засобів масової інформації до 30.12.2014 Тинкован Н.О.
3 За умови наявності претендентів на отримання освіти у формі екстернату довести до їх відома перелік документів, які дають можливість отримати освіту, згідно з Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 19.05.2008 № 431(зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 03.06.2008 за № 498/15189), а саме: -​заява на ім’я директора для повнолітніх – за особистою заявою, для неповнолітніх – за заявою батьків або осіб, які їх замінюють (п.2.1. Положення); -​дані про освітній рівень (п.2.2.Положення); -​копію паспорта з пропискою або св-ва про народження (паспорти батьків з пропискою); - згода на збір та обробку персональних даних до 01.03.2015 Керівники навчальних закладів
4 Укласти списки бажаючих навчатися у формі екстернату та отримати документи державного зразка про відповідний рівень освіти у тому числі з урахуванням осіб, які проживають у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій області до 01.03.2015 Керівники навчальних закладів
5 Визначити навчальні заклади, на базі яких буде організовано навчання у формі екстернату до 01.03.2015 Міський відділ освіти
6 Надати клопотання на ім’я начальника міськво щодо організації навчання у формі екстернату з метою погодження (п.2.1 Положення) до 01.03.2015 Керівники навчальних закладів
7 Видати накази міськво “Про організацію навчання у формі екстернату, проведення державної атестації екстерніві видачу документів про загальну середню освіту в загальноосвітніх навчальних закладах міста в 2014-2015 навч.році”, яким визначаються організаційні моменти щодо навчального процесу, відповідальні за внесення до бази даних випускників; затверджуються умови оплати праці задіяним в екстернаті вчителям тощо 01.03.2015 Тинкован Н.О.
8 Скорегувати базу даних випускників 2015 року з урахуванням тих осіб, які проживають у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій області до 01.03.2015 Керівники навчальних закладів, Тинкован Н.О.
9 Надати до міського відділу освіти: -​графік проведення річного оцінювання ( п.3.2 Положення) з метою погодження начальником міськво; - індивідуальний план, затверджений директором ( п.3.4 Положення); - графік проведення консультацій з навчальних предметів ( п.3.4 Положення) до 10.03.2015 не пізніше 2 –х тижнів після подання екстерном відповідних документів Керівники навчальних закладів
10 Провести навчання випускників у формі екстернату з 01.03.2015 до моменту проведення ДПА Керівники навчальних закладів
11 Надати до міськво: - протокол річного оцінювання з предметів інваріативної частини навчального плану (п.3.5 Положення та 7.8. Положення про ДПА), - рішення педради та наказ по школі ( п.4.2) про допуск до ДПА, - протокол проведення річного оцінювання та атестації ( п.7.12 Положення про ДПА) Квітень-травень 2015 Керівники навчальних закладів
12 Провести державну підсумкову атестацію Квітень-травень 2015 Керівники навчальних закладів
13 Видати документи про освіту відповідного рівня Травень-червень 2015 Керівники навчальних закладів
14 Надати до міськво протокол проведення ДПА Квітень-червень 2015 Керівники навчальних закладів
15 Видати наказ “ Про підсумки організації навчання у формі екстернату, проведення державної атестації екстернів і видачу документів про загальну середню освіту в загальноосвітніх навчальних закладах міста в 2014-2015 навч.році” Червень 2015 Тинкован Н.О.

Заступник начальника міського відділу освіти Н.Д.Бойко


Додаток 2

до наказу міськво

від 28.11.2014 № 186

З В І Т

про кількість учнів, які отримують освіту екстерном , у ЗОШ №_______

станом на 01.01.2015 року , 01.03.2015 року

з них:
Подано заяв на отримання Всього До 18 років 18-25 років Старше 25 років Громадяни України Громадяни України, що навчались за кордоном Іноземні громадяни або особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах
Початкової загальної освіти
Базової загальної середньої освіти (свідоцтв)
Повної загальної середньої освіти (атестатів)
Всього по закладу

Заступник начальника міського відділу освіти Н.Д.Бойко

Кiлькiсть переглядiв: 273

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.