Науково-методична робота в школі здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, Програми розвитку системи освіти Донецької області «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки», «Освіта Дзержинська. 2012-2016 роки», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», а також відповідно до завдань, визначених у річному плані, наказі по школі № 53/3 від 02.09.2013 р. "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2013-2014 навчальному році».


Створюючи здоров'язбережувальний простір для збереження і зміцнення здоров'я учнів, працюючи над метою забезпечення позитивної динаміки показників якості освіти в процесі формування ключових компетентностей, педагогічний колектив школи продовжив роботу над методичною темою«Підвищення якості освіти на підставі використання інтерактивних технологій з метою творчого розвитку учнів та підвищення професійної майстерності вчителів в умовах реалізації компетентнісного навчання».

Визначено пріоритетні завдання, спланована діяльність адміністрації школи щодо створення умов для всіх учасників освітнього процесу, зроблено аналіз виконання прийнятих управлінських рішень, що забезпечують якість результативності навченості учнів, виявлені причинно-наслідкові зв'язки окремих педагогічних явищ і проведена відповідна корекція діяльності - визначено причини, що сприяють частковому виконанню поставлених завдань. Є невирішені проблеми (причини, що перешкодили їх реалізації, будуть розглянуті в процесі аналізу основних напрямків діяльності науково-методичної роботи).

Аналіз науково-методичної роботи за напрямками діяльності

I. Робота з педагогічними кадрами

Методична робота спрямована на створення умов для підвищення професійного рівня вчителів, систематизацію й узагальнення передового педагогічного досвіду, розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності, контрольно – аналітичну діяльність, науково – методичний супровід атестації, психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей та залучення педагогічних працівників до науково-дослідної діяльності.

На початку навчального року проводилася діагностика діяльності педагога за наступними напрямками: тема самоосвіти, участь у методичній роботі, методична література, навчально-методичний комплекс, плани в галузі професійних ускладнень, необхідна допомога, пропозиції щодо організації навчального процесу тощо За виявленими проблемам проводилася робота протягом усього навчального року.

Невирішені проблеми. Причини, що перешкодили їх реалізації: не завжди дана робота проводилася цілеспрямовано.

1. Статистичні дані про педагогічні кадри на кінець 2013-2014 навчального року

/Files/images/метод1.jpg

/Files/images/метод2.jpg

2. Атестація кадрів

Атестація педагогічних кадрів відіграє важливу роль в управлінні освітнім процесом, тому що це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та продуктивності діяльності працівників школи.

У 2013-2014 навчальному році підвищили та підтвердили кваліфікаційний рівень 5 членів педагогічного колективу, а саме:

ПІБ учителя Підтвердження Встановлення Присвоєння
Шовкопляс Т.І. вища категорія звання «старший учитель»
Колбаса Т.М. І категорія
Яковенко Л.І. І категорія
Тішкова О.В. ІІ категорія
Черненко О.Л. І категорія


/Files/images/метод3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.